Thai English Japan
 
Polyethylene Bag
 
       • เป็นฟิล์มพอลิเอทิลีนประเภทชั้นเดียว (Single Layer)
       • ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุชิ้นงานทั่วไป
       • สามารถผลิตเป็นฟิล์มได้หลากหลายสี และพิม์ลวดลายบนฟิล์มได้
       • ผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบ เช่น ถุง, ม้วน และแผ่นฟิล์ม
       • ขนาดสินค้าประเภท HDPE : ความกว้าง 5-40 นิ้ว, ความหนา 20-100 ไมครอน
       • ขนาดสินค้าประเภท LDPE : ความกว้าง 3-60 นิ้ว, ความหนา 30-150 ไมครอน  
HDPE800 : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทิลีนความแน่นสูง

คุณสมบัติ :
   • ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง HDPE (เกรด A)
   • ค่าความหนาแน่น 0.949-0.985 g/cm3 (ที่อุณหภูมิ 23 +/- 1 องศาเซลเซียส)
   • มีความแข็งแรงและความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
   • ทนทานต่อความร้อนได้สูง
   • เนื้อฟิล์มขุ่น
   • ปราศจากสารซิลิโคน, เอไมด์ และ DOP
   • ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน RoHS
   • ใช้สัมผัสอาหารได้ FDA21 CFR177.1520
   
LDPE900 : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

คุณสมบัติ :
   1. ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ LDPE (เกรด A)
   2. ค่าความหนาแน่น 0.915-0.925 g/cm3 (ที่อุณหภูมิ 23 +/- 1 องศาเซลเซียส)
   3. มีความยืดหยุ่นสูง และแข็งแรง
   4. เนื้อฟิล์มใส และมีความมันเงา
   5. ปราศจากสารซิลิโคน, เอไมด์ และ DOP
   6. ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน RoHS
   7. ใช้สัมผัสอาหารได้ FDA21 CFR177.1520  
 
สมบัติ  
HDPE800
LDPE900
หน่วย
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
0.981  
0.922  
g/cm3
ASTM D1505
จุดหลอมเหลว
131
122
องศาเซลเซียส
ASTM D2117
จุดอ่อนตัวไวแคท
124
102
องศาเซลเซียส
ASTM D1525
จุดเปราะ
-
-70
องศาเซลเซียส
ASTM D746  
ความต้านทานแรงดึงขาด
59
27
MPa
ASTM D882
ความยืดที่จุดขาด
483
1143
%
ASTM D882
ความหนา  
40
40
ไมครอน  
ASTM F2251
 
  Copyright © 2008 SPI GROUP.All rights reserved.  
  2063 moo4 Theparak Rd. Theparak Distric. Samuthprakarn 10270
Tel. 662-380-0211-5 ,662-758-2808-9 Fax. 662-7584181 ,662-758-1448 E-mail : info@spi-groups.com